Gott jobbat hela ledningsgruppen under Eva Månsson, Johan Larsson ledning; Daniel Landgren, Niclas Bengtsson, Christin Nilsson, Karolin Gustafsson, Anna-Karin Ahlbäck, Therese Murne, Charlotte Franck, Jimmy Holst. Långsiktigt, modigt och prioriterat arbete har bl.a. gett följande effekter;

Trivsel +44%/29 %enheter

Negativ stress minskat -47%/-18%enheter och inte minst

REKOMMENDATIONSINDEX ARBETSPLATS +70%-enheter!

 

Vill du veta mer om våra träningar? Klicka här!