LYCKA ÄR EN FRAMGÅNGSFAKTOR

VI UTVECKLAR, TRÄNAR & MÄTER LYCKA!

Läs mer >>

LYCKA ÄR EN FRAMGÅNGSFAKTOR

VI UTVECKLAR, TRÄNAR & MÄTER LYCKA! Läs mer >>

Affärsnytta 67 238 kronor per år per medarbetare

Framgångsrika verksamheter drivs av lyckliga medarbetare. Happy Economy utvecklar, tränar och mäter lyckan. 


Resultatet; ökad lönsamhet och mer hållbara medarbetare. Det är kärnan i Happy Economy-programmet, vilket baseras på 30 års omfattande forskning som entydigt stödjer och klargör sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. När vi mår bra på jobbet ökar arbetsglädjen, vi får mer gjort, är mer kreativa och friskare. Lyckliga företag är dessutom bättre på att attrahera och behålla talanger.

Detta är konkreta effekter som de flesta arbetsplatser önskar uppnå och vi hävdar att detta är fullt möjligt!

Vi har forskat, undersökt och undersöker lycka globalt sedan slutet av 70-talet. Exempelvis World Happiness Report görs av välrenommerade Gallup likväl som vi har OECD-mätningar kring välbefinnande och lycka. Det handlar om att definiera en lyckomodell, och det har Happy Economys medgrundare Samuel West gjort. Baserat på lyckomodellen har vi skapat en medarbetarmätning som ger oss nya och mer relevanta nyckeltal – Happynomics*.


*Happynomics
 
kombinera traditionell företagsekonomi med andra områden som psykologi, beteendevetenskap & -ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen för en verksamhet/företag av idag, bestäms inte bara av faktorerna i den gamla tidens företagsekonomi. Den påverkas också av hur väl verksamheter/företag förmår hantera sina HR-värden, inåt och utåt! 

Testa Kalkylatorn!

Det unika med Happy Economys program är att vi vet att medarbetarnas lycka även påverkar affärsresultatet. Genom att fokusera på medarbetarnas möjlighet att öka sin lycka, kommer vi att öka kreativiteten, skapa bättre arbetsrelationer och ingjuta ett större engagemang i arbetet samt nå vår mission; att bidra till bättre affärsresultat.

Testa kalkylatorn här >>

“Supporting our people must begin at the most fundemental level – their physical and mental health and well-being. It is only from strong foundations that they can handle complex issues”

–  Matthew Thomas, Manager Employee Relations EY [5]
“Supporting our people must begin at the most fundemental level – their physical and mental health and well-being. It is only from strong foundations that they can handle complex issues”
–  Matthew Thomas, Manager Employee Relations EY [5]
[1] Produktivitet Dr Samuel West – Oswald et al 2009, Anchor 2011, Gallup 2012
[1] Produktivitet Daniel Lind – Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder
[2] Ökad frisknärvaro – Maria Lethin, Skillway AB benchmark HR Tjänstmannaföretag,
[3] Personalomsättning – SCB Ramsdatabas Tjänstenäringarna Q3 2016
[4] https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
[5] Citat Matthew Thomas, Manager Employee Relations EY – länk: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/dsgroi/papers/manuscriptandappendix.pdf