Lycka, det känns lite ”fluffigt”?

Nej, inte fluffigt alls. Vi har forskat, mätt och mäter lycka globalt sedan slutet av 70-talet. Exempelvis World Happiness Report görs av välrenommerade Gallup likväl som vi har OECD-mätningar kring välbefinnande och lycka. Det handlar om att definiera en lyckomodell och det har Happy Economy gjort. Vår lyckomodell är kopplad till arbetsplatsen och är en replik på 30 års forskning. Denna visar på tydliga slutsatser, bl.a. 20% ökad produktivitet, 20% ökad omsättning. Dessutom skapas mer kreativitet, goda relationer på arbetsplatsen och mer frisknärvaro samt mindre personalomsättning! Detta är konkreta effekter som de flesta arbetsplatser önskar uppnå och vi hävdar att detta är fullt möjligt!

Affärsnytta 67 238 kronor mer per medarbetare per år

Det unika med Happy Economys program är att vi vet att medarbetarnas lycka även påverkar affärsresultatet. Genom att fokusera på medarbetarnas möjlighet att öka sin lycka, kommer vi att öka kreativiteten, skapa bättre arbetsrelationer och ingjuta ett större engagemang i arbetet samt nå vår mission; att bidra till bättre affärsresultat.

Lyckligare medarbetare ger:
• 12-36% ökad produktivitet*
• Ökad frisknärvaro**
• Minskad personalomsättning***

Dagens & framtidens talanger

väljer dig som arbetsgivare.

“Supporting our people must begin at the most fundemental level – their physical and mental health and well-being. It is only from strong foundations that they can handle complex issues”

 

* Produktivitet Dr Samuel West – Oswald et al 2009, Anchor 2011, Gallup 2012
* Produktivitet Daniel Lind – Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder (länken är https://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEF-filer/45-6-dl.pdf)
** Ökad frisknärvaro – Maria Lethin, Skillway AB benchmark HR Tjänstmannaföretag,
***Personalomsättning – SCB Ramsdatabas Tjänstenäringarna Q3 2016
Happy Login