BETEENDEEKONOMI I PRAKTIKEN

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

VÄLKOMMEN TILL HAPPY ECONOMY
Verksamhetsutveckling på beteendeekonomins grunder

__

LYCKA ÄR EN FRAMGÅNGSFAKTOR!

Happy Economy

Ökad produktivitet & kreativitet [1]

Happy Economy

Ökad frisknärvaro &
Ökad trivsel [1]

Happy Economy

Attrahera & behålla
talanger

Happy Economy

Ökad lönsamhet

Affärsnytta 67 238 kronor per år per medarbetare

Framgångsrika verksamheter drivs av lyckliga medarbetare. Happy Economy utvecklar, tränar och mäter lyckan. Resultatet; ökad lönsamhet och mer hållbara medarbetare.  Detta är konkreta effekter som de flesta arbetsplatser önskar uppnå och vi hävdar att detta är fullt möjligt! Bl.a. Gallup har undersökt och undersöker lycka globalt sedan slutet av 70-talet.

Testa Kalkylatorn!

Det går att mäta lycka och dess påverkan på lönsamheten är otvetydlig. Testa kalkylatorn och se vilken effekt du kan uppnå på ditt företag.

Testa kalkylatorn HÄR!

eNPS – Rekommendationsindex

eNPS (Employee Net Promoter Score) är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta. Poängsystemet är utformat för att hjälpa arbetsgivare att mäta anställdas tillfredsställelse och lojalitet inom sina organisationer. Det är baserat på Net Promoter Score-systemet från Bain & Company, Satmetrix Systems, Inc. och Fred Reichheld, som mäter kundlojalitet.

Skalan går från -100 till +100 och värdet räknas ut genom att ta andel ambassadörer minus andel kritiker. Vill du veta hur Sveriges arbetsmarknad har svarat? Se filmen nedan! 

Källa: eNPS snitt Happy Economys kunder över minst 2 års tid – generation Y & X ca 1.499 respondenter – jämförbara värden Sveriges Arbetsmarknad undersökning YouGov 1.100 respondenter 2019 pre-corona

[1] Produktivitet Dr Samuel West – Oswald et al 2009, Anchor 2011, Gallup 2012

[1] Produktivitet Daniel Lind – Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder

[2] Ökad frisknärvaro – Maria Lethin, Skillway AB benchmark HR Tjänstmannaföretag,

[3] Personalomsättning – SCB Ramsdatabas Tjänstenäringarna Q3 2016

[4] https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 

”Be the change in your organization”