Affärsnytta 64 222 kronor/medarbetare/år

Det unika med Happy Economys program är att vi vet att medarbetarnas lycka även påverkar affärsresultatet. Genom att fokusera på medarbetarnas möjlighet att öka sin lycka, kommer vi att öka kreativiteten, skapa bättre arbetsrelationer och ingjuta ett större engagemang i arbetet samt nå vår mission; att bidra till bättre affärsresultat.

Lyckligare medarbetare ger:
• 12-36% ökad produktivitet*
• Ökad frisknärvaro**
• Minskad personalomsättning***

Dagens & framtidens talanger

väljer dig som arbetsgivare.

“Supporting our people must begin at the most fundemental level – their physical and mental health and well-being. It is only from strong foundations that they can handle complex issues”

 

* Produktivitet Dr Samuel West – Oswald et al 2009, Anchor 2011, Gallup 2012
* Produktivitet Daniel Lind – Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder (länken är https://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEF-filer/45-6-dl.pdf)
** Ökad frisknärvaro – Maria Lethin, Skillway AB benchmark HR Tjänstmannaföretag,
***Personalomsättning – SCB Ramsdatabas Tjänstenäringarna Q3 2016
Happy Login