Lycka, det känns lite ”fluffigt”?

Nej, inte fluffigt alls. Vi har forskat, undersökt och undersöker lycka globalt sedan slutet av 70-talet. Exempelvis World Happiness Report görs av välrenommerade Gallup likväl som vi har OECD-mätningar kring välbefinnande och lycka. Det handlar om att definiera en lyckomodell och det har Happy Economy gjort. Vår lyckomodell är kopplad till arbetsplatsen och är en replik på 30 års forskning, undersökningar och studier. Dessutom skapas mer kreativitet, goda relationer på arbetsplatsen och mer frisknärvaro samt mindre personalomsättning! Detta är konkreta effekter som de flesta arbetsplatser önskar uppnå och vi hävdar att detta är fullt möjligt!

Lyckligare medarbetare ger 12-36% ökad produktivitet [1], Ökad frisknärvaro [2], Minskad personalomsättning [3], Dagens & framtidens talanger väljer dig som arbetsgivare [4].

Affärsnytta 67 238 kronor mer per
medarbetare per år

Det unika med Happy Economys program är att vi vet att medarbetarnas lycka även påverkar affärsresultatet. Genom att fokusera på medarbetarnas möjlighet att öka sin lycka, kommer vi att öka kreativiteten, skapa bättre arbetsrelationer och ingjuta ett större engagemang i arbetet samt nå vår mission; att bidra till bättre affärsresultat.

Testa kalkylatorn här >>

Generationsledarskap

Vi undersöker, följer och utvecklar lyckan på företaget och introducerar vår syn på optimerat generationsledarskap. Hur ska man som chef och ledare agera för att dra nytta av teamets fulla potential?

“Supporting our people must begin at the most fundemental level – their physical and mental health and well-being. It is only from strong foundations that they can handle complex issues”

 

–  Matthew Thomas, Manager Employee Relations EY [5]

[1] Produktivitet Dr Samuel West – Oswald et al 2009, Anchor 2011, Gallup 2012
[1] Produktivitet Daniel Lind – Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder
[2] Ökad frisknärvaro – Maria Lethin, Skillway AB benchmark HR Tjänstmannaföretag,
[3] Personalomsättning – SCB Ramsdatabas Tjänstenäringarna Q3 2016
[4] https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
[5] Citat Matthew Thomas, Manager Employee Relations EY – länk: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/dsgroi/papers/manuscriptandappendix.pdf