ADVISORY BOARD

ANNELIE JOHANSSON – VD
Grundare; fokus på människor, affärer och företagskultur.
Fd VD Yves Rocher Norden.
2017 Grundare Happy Economy AB

SAMUEL WEST – Swedish Research Institute AB
Psykolog, Författare, Dr organisationsutveckling
Lycko- & Kreativitetsforskare
Advisory Board Happy Economy AB

LOTTA HOLMQVIST – Holmqvist development AB
Beteendevetare, organisation-, grupp -och individutveckling
Advisory Board Happy Economy AB

MICCO GRÖNHOLM – The Brand Man
Varumärkesutvecklare, Kommunikationsstrateg
Advisory Board Happy Economy AB

OLOF ENGVALL – Inwido AB
Journalist, kommunikatör, PR
Investerare & Advisory Board Happy Economy AB

CHRISTIAN HAMMENBORN
Hammenborn Advokatbyrå AB
Legala frågor
Advisory Board Happy Economy AB

ERIK URNES
Vice Ordförande Lindéngruppen 
Industrialist & Entreprenör
Investerare & Advisory Board Happy Economy AB

Hållbart företagande

Happy Economy tangerar flera av FNs globala hållbarhetsmål, exempelvis mål nr 3 Hälsa och fokuserar framförallt på mål nr 17: ”Partnerskap och globalt genomförande” och specifikt mål 17:19 som lyder:
Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP.