I samband med en inspirationsföreläsning för åk 3 studenter vid Högskolan Novia ställde vi bl.a. följande två frågor;

”-Vad tänker du på, undrar eller är nyfiken på inför kommande arbetsliv” Nyfiken på arbetsliv pdf

”-I det kommande arbetslivet, hur rangordnar du dina motivationsfaktorer”

 

 

Kanske att tänka på för oss som redan är etablerade i arbetslivet & varför inte som extra samtalsunderlag för rekryterande chefer och kollegor.