Vi gör företag lyckliga

Om Happy Economy AB

Happy Economy är precis vad det låter som. Ett företag vars erbjudande handlar om att skapa en lycklig ekonomi, för människor och företag. För när företag och organisationer väljer en ”happy mode” ökar framgångarna.
Oavsett om det rör sig om utveckling av eftertraktade produkter, engagerade medarbetare, starka kundrelationer, lönsamhet eller mänsklig hållbarhet.

Happy Economy för in lycka på affärslivets dagordning och vill inspirera ägare, styrelse, företagsledare och framförallt medarbetarna att stanna upp och fundera på vad de kan göra för att släppa loss lyckan på jobbet.

Med hjälp av Happy Economys unika program får företaget en tydlig bild av hur det står till med nuläget. Sedan sätts
en önskad målbild och det systematiska lyckoarbetet inleds. Programmet består bland annat av programpresentation,
träningsläger, löpande mätningar med Happy Scorecard och temaövningar.

Framgångsrika företag drivs av lyckliga medarbetare. Lyckliga människor och företag skapar bättre resultat – på alla plan. Det är vad Happy Economy handlar om.

Happy Team

ANNELIE JOHANSSON – VD
Grundare; fokus på människor, affärer och företagskultur.
Fd VD Yves Rocher Norden.
2017 Grundare Happy Economy AB

SAMUEL WEST – Swedish Research Institute AB
Psykolog, Författare, Dr organisationsutveckling
Lycko- & Kreativitetsforskare
Advisory Board Happy Economy AB

LOTTA HOLMQVIST – Holmqvist development AB
Beteendevetare, organisation-, grupp -och individutveckling
Advisory Board Happy Economy AB

MICCO GRÖNHOLM – The Brand Man
Varumärkesutvecklare, Kommunikationsstrateg
Advisory Board Happy Economy AB

OLOF ENGVALL – Inwido AB
Journalist, kommunikatör, PR
Investerare & Advisory Board Happy Economy AB

MATTIAS SJÖBERG
IT/Systemutveckling

CHRISTIAN HAMMENBORN
Hammenborn Advokatbyrå AB
Legala frågor
Advisory Board Happy Economy AB

ERIK URNES
Vice Ordförande Lindéngruppen 
Industrialist & Entreprenör
Investerare & Advisory Board Happy Economy AB

Hållbart företagande

Happy Economy tangerar flera av FNs globala hållbarhetsmål, exempelvis mål nr 3 Hälsa och fokuserar framförallt på mål nr 17: ”Partnerskap och globalt genomförande” och specifikt mål 17:19 som lyder:
Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP.

Happy Login