VI SKAPAR RESULTAT

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

VI SKAPAR RESULTAT
lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

__

BETEENDEEKONOMIen första introduktion 

Området beteendeekonomi fick en extrem skjuts framåt när 2002 års ekonomipris till Nobels minne gick till Daniel Kahneman. 
Läs hans biografi 
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/kahneman/biographical/  eller lyssna på ett av hans TedTalk kring komplexiteten kring lycka – kräver dock en stund ostyckad tid och lugn och ro: https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=en 

Nästa uppsving fick området beteendeekonomi när Finanskrisen 2007-2008 visade att de ekonomiska teorier som bygger på marknadens effektivitet och på rationella aktörer inte hade något som helst förklaringsvärde för denna. Sedan dess har många ekonomer försökt förbättra sina modeller med användning av just beteendevetenskaper. 

Vill du läsa mer om de senaste tre pristagarna som alla har gjort ”naturliga experiment”, dvs sökt svar på sådana komplexa frågor som det hade varit svårt ja t o m oetiskt att göra experiment på dvs med interventionsgrupp och kontrollgrupp. Istället har de sökt hitta svar på genom data från observationer. Deras metodologi har på kort tid blivit skolbildande bland ekonomer.  

Börja gärna med att läsa om Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne på:
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2021/172821-press-release-swedish/  

Happy Economy är vet att den ekonomiska utvecklingen för en verksamhet av idag bestäms inte bara av faktorerna i den gamla tidens företagsekonomi. Den påverkas också av hur väl företaget förmår hantera sina mänskliga värden, inåt och utåt. 

Happy Economy kombinerar traditionell företagsekonomi med andra områden som psykologi, beteendevetenskap & -ekonomi. 

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN IDAG… 

Resultatet – ökad lönsamhet & mer hållbara/lyckliga medarbetare!