Om 22 år – vad kan ha hänt med klimat, samhälle, kultur, familj och arbetsliv?

12 December är det dags; Lunds nya mötesplats STADSHALLEN återinviger efter 4 år och drivs av proffsiga Altitude Meetings. Det vill självklart Happy Economy vara med och fira.

En nyöppning av Stadshallen i Lund 2022 manar till framtidsfunderingar. Vi gör halt vid år 2044. 22 år framåt är visserligen långt borta men ändå nära. Mycket kan till dess ha hänt med klimat, samhälle, kultur, generationer, familjer och arbetsliv. Förändringarna kommer inte främst att slå igenom var för sig utan vara inflätade i varandra. Dag efter dag, månad efter månad, år efter år kommer vardagen att bli en annan, allt utifrån våra drömmar och förmågor.

Anmäl dig direkt via länken:
https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBB2x4Gr5t5PRFcjy6yLIMffRqfM10mNcmaRVcyLI_FrOX02uCVCL0umVaNxeGYZozBPBGBe&ln=swe

– först till kvarn… HOPPAS VI SES!