TRÄNARE

HENRIK FRIEDLITZ

Psykolog, Psykoterapeut
Tränare återhämtning
Happy Economy

”Med fokus på att göra vetenskaplig  psykologi användbar för
h
ållbarhet & välbefinnande på individ- grupp & organisationsnivå”

BODIL JÖNSSON

Fysiker, Professor emerita
Tränare & Kurslitteratur
Happy Economy

Jag fortsätter att alltmer avskalat gå ”forward to basics”, det vill säga
i riktning mot det som jag tycker är viktigt, svårt och roligt.

LOTTA HOLMQVIST

Beteendevetare
Organisations-, grupp- & individutveckling

”Resultat skapas av människor. Jag drivs av att utveckla människor
till sin fulla potential och därmed frigöra dolda resurser

BJÖRN LINDELL

Utbildare, Kulturarbetare

”Mitt största fokus är organisation och människor. Det är vad du och teamet skapar tillsammans som gör skillnad