BETEENDEEKONOMI I PRAKTIKEN

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

VÄLKOMMEN TILL HAPPY ECONOMY
Verksamhetsutveckling på beteendeekonomins grunder

__

TEAMET

SAMUEL WEST

Lyckoforskare
Tränare kreativitet

”Jag drivs av en nyfikenhet att utforska och upptäcka!”

BODIL JÖNSSON

Fysiker, Professor emerita
Utvecklare & Inspiratör

Jag fortsätter att alltmer avskalat gå ”forward to basics”, det vill säga i riktning mot det som jag tycker är viktigt, svårt och roligt.

HENRIK FRIEDLITZ

Psykolog, Psykoterapeut
Tränare Återhämtning

”Med fokus på att göra vetenskaplig  psykologi användbar för hållbarhet & välbefinnande på individ- grupp & organisationsnivå”

MALIN GUTESTAM

Pedagog, Författare
Tränare Hjärnskap

 ”Barn, ungdomar och vuxna med god hjärnhälsa håller längre. Mycket längre

LOTTA HOLMQVIST

Beteendevetare
Organisations-, grupp- & individutveckling

”Resultat skapas av människor. Jag drivs av att utveckla människor till sin fulla potential och därmed frigöra dolda resurser

ANNELIE JOHANSSON

Grundare & VD
Kundandansvarig & Processledare

”Jag vill göra ett positivt avtryck för människor och verksamheter!”

SOLEIL HÉBERT

Administration

TORBJÖRN DENCKER

Mediaproduktion

EIJA VIITANEN

Ekonomi

MATTIAS SJÖBERG

IT-Utveckling