Happy Economy programmet är ett unikt träningsprogram som ökar din lycka!

För kom ihåg, lycka är som motion, den går att träna fram. Men som i all träning behöver vi först veta nuläge, ha en målbild och sedan arbeta med systematisk lyckoträning och du, det är roligt! Vi gör det både i mänskliga möten och via digitala verktyg. Programmet är baserad i forskning och som garanterat ger utveckling. Det är dessutom enkelt, roligt och inspirerar till egen träning.

Happy Economys program bygger på en direkt relation med våra klienter. Vi baserar våra insatser på de behov som vi identifierar i våra kundföretags mätningar. Happy Economy är din träningspartner och tillsammans tar vi ut riktningen på utvecklingsresan. Varje företag är unikt, därför skräddarsys ditt bolags optimala resa, utifrån de behov som ni har.

Programmet innehåller bl a;

Uppstartsmodul i denna ingår workshop ca 1-2 timmar med samtliga medarbetare där vi presenterar Happy Economy programmet på ett inspirerande sätt. Vi gör även första Happy Score mätning ”live” i workshopen och presenterar det första resultatet direkt till medarbetarna. Vi presenterar också kommande steg i programmet samt första handlingsplan. Uppstartsmodulen pågår ca 3-6 månader.

Happy Ledarskap – en modul för dig som leder medarbetare.

Enkelt summerat handlar det om att du som ledare gör ett strategiskt åtagande. Vi kräver ditt engagemang i programmet och medarbetarna, för att leda och driva programmet.

Du får självklart stöd av våra relevanta, kompetenta och erfarna tränare inom ledarskap, försäljning och affärsutveckling kombinerat med seniora konsulter, beteendevetare och coacher inom individ-, grupp- och organisationsutveckling.

Du får också digitalt stöd i processen, hjälp med informations och kommunikationsstruktur samt telefonuppföljning efter varje mätning och även förslag till handlingsplan.

Varje år mäter vi behov och likheter och/eller skillnader mellan generationsmixen på ditt företag.

Med hjälp av Happy Economy säkerställer vi hur du leder ditt team på ett generationsinkluderande och därmed optimerar resurserna. Smart ledarskap helt enkelt!

Happy Me – anpassade halvdags moduler för medarbetarnas lyckoträning, exempelvis har vi genomfört träningsläger som fokuserar på;

–        Neuroledarskap – konsten att leda mig själv på hjärnans villkor

–        Egen hållbarhet – öka mitt generella välbefinnande

Du får garanterat resultat! Vi är så säkra på vår sak att vårt löfte är – får du ej mätbar effekt, så betalar du inget. Payback på investeringen är 1,2 månader och dessutom är den avdragsgill som friskvård enligt utlåtande från Mazar 2018.

Kontakta oss så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet.

Happy Economy programmet

Med Happy Score algoritmen skapas en snabb pulsmätning, via frekventa mätningar som sammanställs i Happy Scorecard inklusive externa korrelationstal, eNPS, Work/Life integration och Negativ Stress.

Det är de löpande mätningarna och kombinationen av flera nyckeltal som är det unika och ger oss de bästa insikterna.

Analys & nuläge

Happy Score mätning

Träningsläger

Happy Company Certified

Happy Login