Mäta lycka med Happy Score Card

Precis som allt annat viktigt i affärslivet går faktiskt lycka att mäta och analysera. Lyckan är förstås individuell, ofta komplex och såväl lyckobehov som dess drivare ändras över tid. Men likväl går den att mäta!

Det som är viktig för Generation BabyBoomers (födda 1945-1964), är inte per automatik lika viktigt eller ens relevant för Generation X (1965-1984) & Y (1985-2009). Det är avgörande att företag kan skapa strategier och investeringar som möter behoven hos dagens och morgondagens medarbetare.

Med Happy Score algoritmen, skapas en pulsmätning varje månad, där medarbetarnas lycka mäts och följs med en snabb metod. Företaget och medarbetaren får viktiga insikter och med handfasta övningar kan lyckan ökas med anpassade övningar på individnivå.

Vi mäter Happy Score, men vi mäter även externa korrelationstal ex. eNPS, så att vi via flera nyckeltal skapar
ett helhetsperspektiv.

Happy Economy Programmet

Happy Economy programmet är ett unikt träningsprogram som ökar din lycka!
För kom ihåg, lycka är som motion, den går att träna fram. Men som i all träning behöver vi först veta nuläge, ha en målbild och sedan arbeta med systematisk lyckoträning och du, det är roligt! Vi gör det både i mänskliga möten och via digitala verktyg. Programmet är baserad i forskning och som garanterar ger utveckling. Det är dessutom enkelt, roligt och inspirerar till egen träning. Happy Economy är din träningspartner och tillsammans tar vi ut riktningen på din utvecklingsresa. Varje företag är unikt, därför skräddarsys ditt bolags optimala resa, utifrån de behov som ni har.

Du får garanterat resultat! Vi är så säkra på vår sak att vårt löfte är – Får du ej mätbar effekt, så betalar du inget. Payback på investeringen är 2,5 månader och är dessutom avdragsgill som friskvård, då den möter nya lagstiftningen AFS 2015:4 om psykosocial arbetsmiljö, som företagen är ansvariga för sedan 2016. Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet!

Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet!

Happy Login