Happy Economy programmet är ett unikt träningsprogram som ökar din lycka!
För kom ihåg, lycka är som motion, den går att träna fram. Men som i all träning behöver vi först veta nuläge, ha en målbild och sedan arbeta med systematisk lyckoträning och du, det är roligt! Vi gör det både i mänskliga möten och via digitala verktyg. Programmet är baserad i forskning och som garanterar ger utveckling. Det är dessutom enkelt, roligt och inspirerar till egen träning. Happy Economy är din träningspartner och tillsammans tar vi ut riktningen på din utvecklingsresa. Varje företag är unikt, därför skräddarsys ditt bolags optimala resa, utifrån de behov som ni har.

Du får garanterat resultat! Vi är så säkra på vår sak att vårt löfte är – Får du ej mätbar effekt, så betalar du inget. Payback på investeringen är 2,5 månader och är dessutom avdragsgill som friskvård, då den möter nya lagstiftningen AFS 2015:4 om psykosocial arbetsmiljö, som företagen är ansvariga för sedan 2016. Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet!

Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet!

Happy Economy programmet

Med Happy Score algoritmen skapas en snabb pulsmätning  varje månad via Happy Scorecard presenteras sedan Happy Score och externa korrelationstal eNPS, Work/Life integration och Negativ Press.

Det är de löpande mätningarna och kombinationen av flera nyckeltal som är det unika och ger oss de bästa insikterna.

Analys & nuläge

Happy Score mätning

Happy Scorecard

Träningsläger

Happy Company Certified

Happy Economy programmet är ett unikt träningsprogram som ökar din lycka!
För kom ihåg, lycka är som motion, den går att träna fram. Men som i all träning behöver vi först veta nuläge, ha en målbild och sedan arbeta med systematisk lyckoträning och du, det är roligt! Vi gör det både i mänskliga möten och via digitala verktyg. Programmet är baserad i forskning och som garanterar ger utveckling. Det är dessutom enkelt, roligt och inspirerar till egen träning. Happy Economy är din träningspartner och tillsammans tar vi ut riktningen på din utvecklingsresa. Varje företag är unikt, därför skräddarsys ditt bolags optimala resa, utifrån de behov som ni har.

Du får garanterat resultat! Vi är så säkra på vår sak att vårt löfte är – Får du ej mätbar effekt, så betalar du inget. Payback på investeringen är 2,5 månader och är dessutom avdragsgill som friskvård, då den möter nya lagstiftningen AFS 2015:4 om psykosocial arbetsmiljö, som företagen är ansvariga för sedan 2016. Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet!

Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika aktiviteterna i programmet!

Happy Login