__

VÄLKOMMEN TILL HAPPY ECONOMY
Verksamhetsutveckling på beteendeekonomins grunder

__

Beteendeekonomi och Happy Economy®

Vill man fånga upp de ekonomiska förutsättningarna för en verksamhet idag, räcker traditionell företagsekonomi inte till. Det behövs också en analys av förmågan att agera utifrån mänskliga värden, både i relation till medarbetare, till intressenter och till övrig omvärld.

Akademiskt har denna kombination fångats upp av beteendeekonomin, en vetenskapsgren som kompletterar och kombinerar
konventionell ekonomisk analys med psykologiska aspekter.

Helsingborgsföretaget Happy Economy, HE, arbetar med verksamhetsutveckling i beteendeekonomins anda.
HE:s insatser börjar med Happynomics®, en unik forskningsbaserad mätning av medarbetares behov och upplevda arbetslycka.

  

EFFEKT ATTRAKTIVITET

+31eNPS

EFFEKT LÖNSAMHET

+67 238 SEK

Alla pratar om resurser och kompetens som en av de största utmaningarna, men vad GÖR vi åt detta?

Samuel West – Psykolog, Doktor i organisationsutveckling
Medgrundare Happy Economy

FORSKNING OCH BETEENDEEKONOMI

Lyckoforskningen har pågått i över 30 år och pågår ständigt över hela världen. Forskningen stödjer entydigt sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. I en av de senare ekonometriska analyserna indikerar forskning att det viktigaste för 
lyckan på arbetet som medverkar till ökad prestation, produktivitet och allmänt välbefinnande är: 

– Stimulera kreativiteten
– Arbetet får inte påverka livet i övrigt negativt
– Rimlig nivå på negativ stress

Happy Economy

VÅR HISTORIA

Företagsledaren och entreprenören Annelie Johansson har en lång karriär inom ledarskap, försäljning och affärsutveckling bl.a åtta år som nordisk VD på franska skönhetsföretaget Yves Rocher. 


Med början 2018 grundade Annelie företaget Happy Economy® som sedan starten arbetat utforskande tillsammans med nyckelkunder från olika branscher för att definiera, laborera och introducera ett utvecklingsprogram för alla typer av verksamheter.

Vår ambition är fortsatt,
”att bevisa beteendeekonomins positiva effekter på
organisatorisk hållbarhet och verksamheters lönsamhet” 

I juli 2015 kungjorde Frankrikes president François Hollande att Annelie Johansson tilldelats Légiond’Honneur, den Nationella Orden av Hederslegionen. (http://www.svd.se/svensk-belonas-med-finaste-franska-orden).

Läs mer –>

Ett axplock av våra kunder:

”Be the change in your organization”