VI SKAPAR RESULTAT

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

VI SKAPAR RESULTAT
lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

__

EFFEKT ATTRAKTIVITET

+31eNPS

EFFEKT LÖNSAMHET

+67 238 SEK

Vi vet alla att den ekonomiska utvecklingen för verksamheter idag, inte bara bestäms av faktorerna i den traditionella företagsekonomin. Lönsamhet/resultat påverkas också i hög grad av hur väl verksamheter förmår hantera sina mänskliga värden, inåt och utåt! Happy Economy kombinerar traditionell företagsekonomi med andra områden som psykologi, beteendevetenskap & -ekonomi och medverkar på så sätt till mer hållbara affärer och människor 

Alla pratar om resurser och kompetens som en av de största utmaningarna i de flesta verksamheter, men vad GÖR vi åt detta? Vi vet vad du behöver och inspirerar och guidar dig med hjälp av våra olika program! Resultatet – öka attraktiviteten på din arbetsplats. Lyckliga medarbetare är friskare, bidrar oftare till en bättre arbetsmiljö och i slutändan till en bättre lönsamhet.

Vi vet alla att den ekonomiska utvecklingen för verksamheter idag, inte bara bestäms av faktorerna i den traditionella företagsekonomin. Lönsamhet/resultat påverkas också i hög grad av hur väl verksamheter förmår hantera sina mänskliga värden, inåt och utåt! Happy Economy kombinerar traditionell företagsekonomi med andra områden som psykologi, beteendevetenskap & -ekonomi och medverkar på så sätt till mer hållbara affärer och människor 

Alla pratar om resurser och kompetens som en av de största utmaningarna i de flesta verksamheter, men vad GÖR vi åt detta? Vi vet vad du behöver och inspirerar och guidar dig med hjälp av våra olika program! Resultatet – öka attraktiviteten på din arbetsplats. Lyckliga medarbetare är friskare, bidrar oftare till en bättre arbetsmiljö och i slutändan till en bättre lönsamhet.

Samuel West – Psykolog, Doktor i organisationsutveckling
Medgrundare Happy Economy

SERIÖS LYCKOFORSKNING,
FINNS DET?

Lyckoforskningen har pågått i över 30 år och pågår ständigt över hela världen. Forskningen stödjer entydigt sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. I en av de senare ekonometriska analyserna indikerar forskning att det viktigaste för 
lyckan på arbetet som medverkar till ökad prestation, produktivitet och allmänt välbefinnande är: 

– Stimulera kreativiteten
– Arbetet får inte påverka livet i övrigt negativt
– Rimlig nivå på negativ stress

Happy Economy

GRUNDARE & VD

Företagsledaren och entreprenören Annelie Johansson har en lång karriär inom ledarskap, försäljning och affärsutveckling. 2008-1017 var hon VD för kosmetikföretaget Yves Rochers nordiska-verksamhet.
2018 startade hon företaget Happy Economy med övertygelsen om att ”Lycka är en framgångsfaktor i ALLA verksamheter!”

I juli 2015 kungjorde Frankrikes president François Hollande att Annelie Johansson tilldelats Légiond’Honneur, den Nationella Orden av Hederslegionen. (http://www.svd.se/svensk-belonas-med-finaste-franska-orden).

Läs mer –>

Ett axplock av våra kunder:

”Be the change in your organization”