VI SKAPAR RESULTAT

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

VI SKAPAR RESULTAT
lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

__

EFFEKT ATTRAKTIVITET

+31eNPS

EFFEKT LÖNSAMHET

+67 238 SEK

Alla pratar om resurser och kompetens som en av de största utmaningarna i de flesta verksamheter, men vad GÖR vi åt detta? Vi vet vad du behöver och inspirerar och guidar dig med hjälp våra olika program. Resultatet – du kan öka attraktiviteten på din arbetsplats genom ett systematiskt arbete. Lyckliga medarbetare är friskare, bidrar oftare till en bättre arbetsmiljö och i slutändan till en bättre lönsamhet.

Vi hjälper alla sorters verksamheter, från konkurrensutsatta företag och organisationer till skolor och myndigheter, att öka andelen lyckliga medarbetare. Det är kärnan i Happy Economy-programmet, vilket baseras på 30 års omfattande forskning som entydigt stödjer sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. Vi tar det här med lycka på allvar.

Alla pratar om resurser och kompetens som en av de största utmaningarna i de flesta verksamheter, men vad GÖR vi åt detta? Vi vet vad du behöver och inspirerar och guidar dig med hjälp våra olika program. Resultatet – du kan öka attraktiviteten på din arbetsplats genom ett systematiskt arbete. Lyckliga medarbetare är friskare, bidrar oftare till en bättre arbetsmiljö och i slutändan till en bättre lönsamhet.

 Vi hjälper alla sorters verksamheter, från konkurrensutsatta företag och organisationer till skolor och myndigheter, att öka andelen lyckliga medarbetare. Det är kärnan i Happy Economy-programmet, vilket baseras på 30 års omfattande forskning som entydigt stödjer sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. Vi tar det här med lycka på allvar.

Samuel West – Psykolog, Doktor i organisationsutveckling
Medgrundare Happy Economy

SERIÖS LYCKOFORSKNING,
FINNS DET?

Lyckoforskningen pågår över hela världen, ständigt. Forskningen om lyckans effekter på företag och dess affärsnytta sker såväl generellt som specifikt, allt för att empiriskt påvisa lyckans effekter.

– Stimulera kreativiteten

– Arbetet får inte påverka livet i övrigt negativt

– Rimlig nivå på negativ stress

Happy Economy

GRUNDARE & VD

Företagsledaren och entreprenören Annelie Johansson har en lång karriär inom ledarskap, försäljning och affärsutveckling. 2008-1017 var hon VD för kosmetikföretaget Yves Rochers nordiska-verksamhet.
2018 startade hon företaget Happy Economy med övertygelsen om att ”Lycka är en framgångsfaktor i ALLA verksamheter!”

I juli 2015 kungjorde Frankrikes president François Hollande att Annelie Johansson tilldelats Légiond’Honneur, den Nationella Orden av Hederslegionen. (http://www.svd.se/svensk-belonas-med-finaste-franska-orden).

Läs mer –>

Ett axplock av våra kunder:

”Be the change in your organization”