Varför Happy Economy som föreläsare åk 3 eleverna, kurs i entreprenörsskap 6 februari 2023

”Vi vill ta ansvar för att våra studerande ska hitta naturliga övergångar från studielivet till arbetslivet. Nätverksbyggande och realistiska planer inför framtiden är viktiga ingredienser i våra utbildningar. Att ge de studerande verktyg för personligt ledarskap och medverka till ett hållbart arbetsliv är viktigt, därför strävar vi efter att skapa förutsättningar och ge de studerande input från olika perspektiv.

Happy Economy- inspirationsföreläsare Annelie Johansson bidrar med viktiga perspektiv.”

Novia University of Applied Sciences är en svenskspråkig högskola i Finland. Med 4800 studerande på fem campus runt om i Svenskfinland är de en stor utbildningsaktör på svenska i Finland. Institutionen för konst och kultur finns i Jakobstad och utbildar brett inom kultur och entreprenörksap främst på bachelornivå, men i viss mån även på mastersnivå.