Bodil började i mars 2020 skriva “coronabrev” till sina vänner, ett i veckan. Hon fortsatt med det i hela femton veckor. Efterhand märkte hon hur det började växa fram en struktur på funderingarna. Som introduktion till eventet 10/9 2020 berättar hon om vad hon upplevt som de absolut största överraskningarna i våra individuella, organisatoriska och samhälleliga reaktioner. Kort sagt: vad som skett som hon aldrig hade trott skulle kunna vara möjligt vid en pandemi av denna karaktär”.

Vill du läsa breven så finns de som bilaga här i arkivet


LADDA NER CORONABREV