Deltagarna i söndagens första av fyra föreläsningar, menar att vi behöver dessa nyckelfaktorer, se ordmoln nedan. Dessutom förslag på;

Vad Helsingborg mer kan göra för att du ska lita mer på din stad?
Detta är vad Jag kan göra för Helsingborg

 
 
Nästa söndag 12/6 14.30-15.30 kör vi igen, boka plats; https://www.h22cityexpo.se/program/om-22-ar