Framgångsrika verksamheter drivs av lyckliga medarbetare.
Happy Economy utvecklar, tränar och mäter lyckan. Resultatet; ökad lönsamhet och mer hållbara medarbetare. Det är kärnan i Happy Economy-programmet, vilket baseras på 30 års omfattande forskning som entydigt stödjer och klargör sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. När vi mår bra på jobbet ökar arbetsglädjen, vi får mer gjort, är mer kreativa och friskare. Lyckliga företag är dessutom bättre på att attrahera och behålla talanger.

”Vi menar att A Sustainable Tomorrow är den mest kvalitativa och den mest inspirerande mötesplatsen för att nå ut, samtala och samverka kring vår ambition – att addera organisatorisk hållbarhet/lycka som en fjärde dimension i hållbarhetsarbetet.” 

 

A Sustainable Tomorrow:
linkedin inlägg >>
hemsida >>