Lindha Andersson,
HR Manager

”Förändringshjulet speglar livet och konkretiserar naturligt och
enkelt de olika faser en människa kan befinna sig i under en
förändringsprocess i (arbets)livet! Bilden är ett enkelt verktyg
att starta en dialog, skapa förståelse och insikt kring. Men kanske
det viktigaste av allt; reflektionstid enskilt och samtalstid med
kollegor
kring nuvarande situation och ev. önskad beteendeförändring.

Från dessa samtal kan sedan önskad målbild konkretiseras, planeras, tränas på och stödjas vidare i vardagen”

HAPPY FÖRELÄSNING

Att förändras, varför är det så svårt?

En föreläsning med inspiration samt tips och råd i vardagen.

Vår föreläsning innehåller:

  • Intro – Att förändras – varför är det så svårt?
    – Dr Samuel West
  • Förändring i praktiken
    – Annelie Johansson
  • Löpande dialog & samtal tillsammans

Form: Digitalt men helst IRL/fysisk föreläsning
Tid: minst 45 minuter, helst 60-90 minuter

Samuel West
Dr organisationspsykologi,
psykolog,kreativitetsforskare,
författare

Annelie Johansson
Grundare & CEO
Happy Economy