Sammantaget noterar vi att Västerportskolans HEHI (Happiness index) mellan mars 2020 och april 2021 har ökat med över 20 enheter och vi ser en obruten positiv trend.

 

Kort summerat är HEHI (Happy Economy Happiness Index) – ett sammanvägt nyckeltal som är vårt eget, utifrån de vetenskapliga, verifierade parametrar som är relevanta för vårt program. Och då kan vi stötta både ledning och medarbetare på en relevant och ”lagom nivå” .

Vi uppmärksammar våra kunder på sådant som kan vara viktigt!

”När vi ser tillbaka på de senaste 12 månaderna så är det med stor nöjdhet som vi konstaterar att vårt medvetna arbete gett resultat.

Trivselvärdet ökat från 63% till 90% och andelen ambassadörer för vår skola har skjutit i höjden. Samarbetet med Happy Economy har innefattat kvartalsundersökningar och olika ”träningar” för att möta de behov som medarbetarna indikera via undersökningen. Tillsammans med Happy Economy har vi ex. arrangerat medarbetarworkshop ”vad vill vi utveckla tillsammans” samt även tränat på reflektion, omtanke och ökad förståelse för varandras olikheter. Vi i ledningen vill försöka öka arbetsglädje och samvaron på skolan, även i utmanande tider.

Sedan drygt 4 månader har vi parallellt arbetat med att utveckla en ny och förbättrad ledningsgrupp med hjälp av Happy Economy expertresurser som beteendevetare och mötesfaciliterare. Vi har också beslutat att låta vårt Hälsoråd ta ett större ansvar i organisationen för hur kommunikation, arbetsglädje och förståelse för varandra och eleverna ska utvecklas!”

Tack Johan Larsson för dessa fina ord och tack till Eva Månsson och övriga i ledningsgruppen och Hälsorådet för förtroendet.