Carina Gerre, vilken trevlig, helt corona-säkrad, mentorprogramsavslutning förra veckan! Roligt att Happy Economy och Bodil Jönsson fick bidra med ”samtalskalas”. Väldigt spännande att ordmolnen är så lika även om åldersskillnaden är stor.

Här kommer också en klurig fråga och ett spännande svar från Bodil, som vi skickar med som lite extra inspiration och kanske eftertanke.

 ”Vi inspireras av ditt lugn Bodil, har du några tips på hur man behåller sitt lugn? 

Lugnet ligger i en kombinerad öppenhet och generositet inför nya situationer, och om att alltid försöka lära sig något av det man är med om. Allt lämnar spår, och de spåren behöver betänkas, för det är inte erfarenheten i sig utan den betänkta erfarenheten som bygger upp ens personlighetsdrag.

Somliga betänkta erfarenheter handlar om det som man faktiskt klarade, och det är ju tämligen okomplicerat för det ger en trygghet på förhand inför det kommande. Men alla är också med om sådant som de inte klarade, kanske t o m gjorde bort sig i. Då är det viktigt att veta att även det kan skapa en trygghet: ”jag har gjort bort mig så många gånger tidigare, så skulle det hända nu också, har jag råd att bjuda på det!”

Inget av detta gör en osårbar, och väl är det, för det hade inte varit något eftersträvansvärt. Då hade det inte funnits någon nerv i ens handlingar. Men den betänkta erfarenheten kan få en att bottna i sig själv, och det skapar en inre trygghet. ”Här har man alltid med sig”, som de sjöng, Magnus och Brasse och Eva”.