Happy Economy med Björn Lindell och Lotta Holmqvist undertecknad känner stor glädje, ja t o m lycka att få medverka i utvecklingsarbetet av Västerportskolan!

Tack också till Martin Wihlborg och Atea Sverige för medverkan i detta helt nödvändiga och viktiga arbete inför framtiden där både omvärld och elevernas förväntan på inflytande och delaktighet förändrats/s. Vi fortsätter resan som påbörjades i mars 2020.