VARFÖR arbetar en grundskola med ambitionen ”Organisera och utveckla ledarskapet på en skola på 2020-talet”?
Jo för att ”det vi gör – gör vi för eleverna och därmed måste vi lära nytt”. Eleverna har förändrade förväntningar kring delaktighet och inflytande. Dessutom behöver vi träna deras (och våra) kompetenser inför framtiden”. Väl formulerat rektor Eva Månsson och biträdande rektor Johan Larsson.

DÄRFÖR utvecklar också Happy Economy sitt team med specialistresurser. Sedan tidigare Lotta Holmqvist beteendevetare och nu välkomnar vi även Björn Lindell, utbildare och facilitator i detta spännande, meningsfulla och långsiktiga strategiska projekt.

Tack även till Martin Wihlborg Atea Sverige för spännande 3-partnerskap, där vi alla brinner för att medverka till mer hållbara (och ja lyckliga) människor och därmed samhällen – nu och i framtiden!