BETEENDEEKONOMI I PRAKTIKEN

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

VÄLKOMMEN TILL HAPPY ECONOMY
Verksamhetsutveckling på beteendeekonomins grunder

__

TRÄNING ORGANISATIONSUTVECKLING

LOTTA HOLMQVIST
Beteendevetare
Fokus på 
individ, grupp & organisationsutveckling

”Resultat skapas av människor. Jag drivs av att utveckla människor till sin fulla potential och därmed frigöra resurser

ANNELIE JOHANSSON
VD & Grundare Happy Economy, Processledare & bollplank inom ledarskap & affärer

”Mitt livsdirektiv – jagvill göra ett positivt avtryck för människor och verksamheter.”

En introduktion som syftar till att ​stödja dig och ditt personliga ledarskap samt hur du medverkar till gruppens utveckling!

DEL 1: Jag i och tillsammans med gruppen

Vår träning och vårt rådgivande utgår från egna erfarenheter som chefer/coacher och baseras på teoretiska modeller som har vetenskapligt stöd. 

Innehåll:

  • Egen & andras utveckling – förändringshjulet
  • Personligt ledarskap och mitt ansvar i gruppen
  • Praktisk vardagshjälp/tips & råd

Form: fysisk föreläsning och workshop i komb. med interaktivitet & övningar
Tid: 2-3 h

Fördjupningar:

– GEMENSAMT ledarskap – Vem blir jag med dig?
– ORGANISATIONSKULTUR – Hur gör vi hos oss?

Min betydelse som ledare och att jag tror att jag agerar mer som chef än ledare ibland pga stress och frustration. Jag ska ta med mig att återfinna lugnet som en bra, inlyssnande och inspirerande ledare.

Ledare inom servicebranschen

Ökad förståelse för ”hur” det mjuka (mänskliga) skall genomföras. 

Ledare tjänste-/producentföretag

Att se hur gruppen kommunicerar med varandra och vill utvecklas tillsammans. Det känns som helt rätt steg i vår utveckling! 

Ledare inom servicebranschen