BETEENDEEKONOMI I PRAKTIKEN

lönsamhet & organisatorisk hållbarhet

__

VÄLKOMMEN TILL HAPPY ECONOMY
Verksamhetsutveckling på beteendeekonomins grunder

__

TRÄNING ÅTERHÄMTNING

HENRIK FREIDLITZ 
Psykolog, Psykoterapeut
Tränare Återhämtning

Återhämtning är helt avgörande för hälsa och prestation. Förmågan att återhämta sig efter ansträngning har visat sig minst lika viktigt som förmågan att hantera stress för hållbarhet och välbefinnande. 

Vad är återhämtning? Varför lägger vi inte mer tid på återhämtning? Och viktigast av allt – hur tränar man på det?  Vi behöver känna igen vad återhämtning är, vilken typ vi behöver och skapa praktiska förutsättningar. Henrik berättar vad vi vet idag och vi undersöker tillsammans vad som blir praktiskt användbart just för dig.

Form: Livestreamad workshop alternativt fysisk workshop
Tid: Cirka 2 timmar

Innehåll:

  • Återhämtningsträning DEL 1
  • Återhämtningsträning DEL 2 – REFILL

I alla återhämtningsträningar ingår övningar samt stöd i vardagen och kopplat med Happynomics mätningar mellan träningar kan vi följa upp lyckan för medarbetarna genom våra nyckeltal.