Friskare
-10% korttidsfrånvaro
Egen:
Pluseffekt:
Mer lojala
-10% personalomsättning
Egen:
Pluseffekt:
Mer produktiva
+12% produktivitet
Egen:
Pluseffekt: