Varför Happy Economy finns

Happy Economy – En Introduktion

Om Happy Economy AB

Happy Economy är precis vad det låter som. Ett företag vars erbjudande handlar om att skapa en lycklig ekonomi, för människor och företag. För när företag och organisationer väljer en ”happy mode” ökar framgångarna.

Lycka går att mäta, träna och utveckla. Oavsett om det rör sig om engagerade medarbetare, lönsamhet eller mänsklig hållbarhet.

Happy Economy för in lycka på affärslivets dagordning och vill inspirera ägare, styrelse, företagsledare och framförallt medarbetarna att stanna upp och fundera på vad de kan göra för att släppa loss lyckan på jobbet.

Happy Economy är ett dynamiskt team av psykologer, företagsledare, beteendevetare, professorer och (lycko)forskare som hjälper företag och organisationer att skapa lyckligare medarbetare. Lycka är inte ett abstrakt begrepp utan något som går att mäta, träna och utveckla. Och gör man det metodiskt leder det till påtagliga resultat, inte bara i form av ökad trivsel bland medarbetarna, utan även ökad produktivitet.

Framgångsrika företag drivs av lyckliga medarbetare. Lyckliga människor och företag skapar bättre resultat – på alla plan. Det är vad Happy Economy handlar om.