ProCivitas Privata Gymnasium Lund

 Återhämtning del 2/Refill

Innan träning

Henrik Freidlitz hälsar en liten påhejning efter återhämtningsträning 1!

Träning

Kort film från er återhämtningsträning del 2/Refill
Leave-behind som en sammanfattning av återhämtningsträning del 2/Refill.

Hämta Leave-behind i PDF-fil HÄR!

Egen träning

Återhämtningslöfte för att snitsla banan till din återhämtning.

Hämta Löfteskort i PDF-fil HÄR!