Vi utvecklar, TRÄNAR & mäter lycka!

Vi utvecklar, TRÄNAR & mäter lycka!

Välkommen till Happy Economy!

Vi hjälper alla sorters verksamheter, från konkurrensutsatta företag och organisationer till skolor och myndigheter, att öka andelen lyckliga medarbetare. Lyckliga medarbetare är friskare, bidrar oftare till en bättre arbetsmiljö och i slutändan till en bättre lönsamhet. Det är kärnan i Happy Economy-programmet, vilket baseras på 30 års omfattande forskning som entydigt stödjer sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. Detta är något som även våra kunder bekräftar. Som bonus är lyckliga företag dessutom bättre på att attrahera och behålla talanger. Vi tar det här med lycka på allvar.

_

LYCKOFORSKNING ÄR INGET ABSTRAKT BEGREPP, DET ÄR EN MÄTBAR OCH UTVECKLINGSBAR FRAMGÅNGSFAKTOR!

Gallup, Nielsen, OECD, World Economic Forum, Yale, Annelie Johansson

SERIÖS LYCKOFORSKNING, FINNS DET?

Lyckoforskningen pågår över hela världen, ständigt. Forskningen om lyckans effekter på företag och dess affärsnytta sker såväl generellt som specifikt, allt för att empiriskt påvisa lyckans effekter.

– Stimulera kreativiteten

– Arbetet får inte påverka livet i övrigt negativt

– Rimlig nivå på negativ stress

LYCKLIGA MEDARBETARE BIDRAR TILL

Happy Economy

Ökad produktivitet & kreativitet

Happy Economy

Ökad frisknärvaro Ökad trivsel

Happy Economy

Attrahera & behålla talanger

Happy Economy

Ökad lönsamhet