Workshop – Båtretrospektiv

Syftet med workshopen, där alla medarbetare, exkl. cheferna, medverkande – var att tillsammans få fram
underlag till hur vi kan öka arbetsglädjen (ja t o m lyckan).

Vi gjorde detta i workshopen genom individuella funderingar, gruppdiskussioner, röstning och gemensam
redovisning i storgrupp, där vi också bjöd in cheferna för att lyssna av vad vi kommit fram till under workshopen.
Metoden som användes var ett s.k. retrospektiv en variant som brukar kallas för ”Båtretrospektiv”.

Är du intresserad av mer detaljer finns allas feedback i ett digitalt verktyg som heter miro-board,
som vi använde för att skapa topplistor på vad som fungerar bra idag samt vad vi vill förbättra framöver.

Med modellen Båtretrospektiv finns ett tydligt mål definierat och deltagarna ska svara på frågor som ska leda till att målet (nå ön) uppnås.

Ön – Målet, symboliseras av att EA Elautomation ska få lyckokurvan att stiga igen, dvs vända den negativa trenden.

Vind – Vind ger oss fart framåt och gör att vi når ön fortare. Vad fungerar bra på EA idag? Vad är positivt med EA?

Ankare – Ankaret saktar ner farten och hindrar oss att nå ön. Vad fungerar inte bra på EA? Vad behöver förändras?

Klippor – På väg mot ön finns klippor som kan hindra oss på vägen mot ön. Vad finns för kända hinder vi måste undvika?
Finns det något vi måste undersöka mera?

Båten – Båten är EA som seglar mot ön. Vad saknas på EA idag? Vad skulle vi behöva ta in i på EA för att lättare nå ön?

Sammanställningen från er workshop – i det visuella verktyget miro-board.

 

Se Båtretrospektivet HÄR >>