I affärslivet är vi vana vid att mäta allt. På korsan och tvärsan och hela tiden. Fast en sak är vi dåliga på att mäta, vilket egentligen är helt obegripligt. Nämligen LYCKAN!
Precis som allt annat viktigt i affärslivet går faktiskt lycka att mäta och analysera. Det har Happy Economy utvecklat verktyg och metodik för. Lyckan är förstås individuell, ofta komplex och såväl lyckobehov som dess drivare ändras över tid. Men att mäta, träna och utveckla lyckan är faktiskt enklare än man tror. Och resultatet av regelbundna ”lyckomätningar” kan bli omvälvande! För att tala reda kronor och ören, närmare bestämt 64 222 kronor per medarbetare och år!
Lyckligare medarbetare ger exempelvis:
• 12-36% ökad produktivitet                         kalkyl baserat på defensiva +12%*
• Ökad frisknärvaro  +10%                            baserat på 2,25% sjukdagar isf 2,5%**
• Minskad personalomsättning -10%          defensivt statistik ger -16–38%

Genom att fokusera på medarbetarnas möjlighet att öka sin lycka, kommer vi att öka kreativiteten, skapa bättre arbetsrelationer och ingjuta ett större engagemang i arbetet och nå vår mission; att bidra till bättre affärsresultat.

Glöm inte. Dagens & framtidens talanger väljer dig som arbetsgivare eftersom du har ett nytt förhållningssätt till dina medarbetares lycka. Faktiskt som en naturlig del av jobbet!
Så tveka inte. Mät, träna och utveckla dina medarbetares lycka!

 

*Oswald et al 2009, Anchor 2011, Gallup 2012
* Produktivitet Daniel Lind – Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder
** Ökad frisknärvaro – Maria Lethin, Skillway AB benchmark HR Tjänstmannaföretag
***Personalomsättning – SCB Ramsdatabas Tjänstenäringarna Q3 2016

Happy Login