Det här är spännande, en egen blogg om lycka. Men var ska jag börja? Efter många timmars funderande kom jag något unikt. Jag börjar från början.

Början, i mitt fall, definierar jag som mina första medvetna tankar och reflektioner kring lycka. Det var på morgonen den 23 februari 2013.

Jag öppnade Helsingborgs Dagblad och läste ledaren. Temat var: Vad ångrar vi när vi ligger inför döden? Innehållet kretsade kring ett samtal som en sköterska inom palliativ vård haft med de patienter hon vårdat inför livets slut. Föga oväntat ångrade många att de arbetat för mycket, att de borde ha prioriterat familjen och haft mer kontakt med sina vänner. Men det som stod ut, och som tog tag i mig var:

Jag önskar att jag hade varit lyckligare!

Detta var tydligen något som alla ångrade inför döden. De förstod inte förrän ”mot slutet” att lycka faktiskt är ett val. Men att de glömt att välja för att de hade fastnat i gamla mönster och vanor.

Där och då bestämde sig mitt smartare jag för att jag minsann ska välja lycka. Jag funderade också på om jag fastnat i gamla mönster och vanor som begränsar mina möjligheter att vara lycklig. Det kanske inte är någon högoddsare, men svaret var att ja, det hade jag.

Efter den här insikten blev nästa tanke: Hur vill jag leva istället? Och framförallt, hur vill jag känna när jag ska dö – om jag kan påverka det?

Insikten om att lycka är något vi väljer har på olika sätt styrt mina val i livet sedan dess. Och jag upplever att jag är mycket mer lycklig idag än jag var då.

Jag har aldrig varit lyckligare.

Stort tack till Lars Johansson, dåvarande chefredaktör på Helsingborgs Dagblad, för den inspirerande ledaren.

Happy Login