GENERATIONSLEDARSKAP

Vi på Happy Economy undersöker, följer och utvecklar lyckan på företaget och introducerar vår syn på optimerat generationsledarskap.  Hur ska man som chef och ledare agera för att dra nytta av teamets fulla potential? De flesta arbetsplatserna är en glad blandning av olika åldersgrupper – men varje grupp har egna preferenser och egenskaper som man som ledare bör ta hänsyn till.

De är så olika individuellt*

Krav, förväntningar, behov på arbete & arbetsmiljö? – AFS 2015:4

De olika generationerna på Sveriges arbetsmarknad

N/A = not applicable/available (”inte tillämplig”), Generation Z är för tillfälllet en för liten grupp på arbetsmarknaden för att kunna dra slutsatser

Källor:
-The Brand Man CBS Managing the Millenials samt Jennifer Jordan professor i ledarskap och gruppers beteende & statistik
-Bolagsverket mov 2018 statistik AB och VD
-YouGov statistik arbetsmarknadens sammansättning april 2019
-Trivsel YouGov statistik augusti 2019
-Ungdomsbaromtern & Sobona rapporten Febr 2018 http://www.ungdomsbarometern.se/wp-content/uploads/2019/02/Sobona_Det-b%C3%A4sta-av-tv%C3%A5-v%C3%A4rldar_pdf-uppslag.pdf
* från boken Gott om Tid av Bodil Jönsson