Forskarna öppnar lyckodörrar…

Lyckoforskningen pågår över hela världen, hela tiden. Forskningen om lyckans effekter på företag och dess affärsnytta sker såväl generellt som specifikt, allt för att empiriskt påvisa lyckans effekter. I en av de senare ekonometriska* analyserna från 2017, indikerar...
Happy Login